Kadarsah

Meteorologi dan Sains Atmosfer

Archive for the ‘Bahasa Jepang’ Category

Bahasa Jepang II

Posted by kadarsah pada Juli 15, 2008

Imasu

Kadarsah-san ga imasuka (Tuan Kadarsah ada?)

Kadarsah-san ga koko ni imasuka (Tuan Kadarsah ada disini?)

kyousitsu de otokonohito ga imasu. (Ada seorang laki-laki di dalam kelas)

Kadarsah-an ga heya de imasuka ( Apakah Tuan Kadarsah ada diruangan?)

Arimasu

ashita siken ga arimasuka? ( Apakah besok ada test?)

shiroi to aoi ie ga arimsune (Terdapat rumah besar dan putih)

kino takusan hon wo kaimsita kara, ima okanega zenzen arimasen (Karena besok saya membeli banyak buku, sekarang saya tak punya uang)

muko ni ginkou ga arimasuka ? ( Apakah disana ada bank?)

hai, arimasu / aru ( Ya, ada)

iie, arimasen ( tidak ada)

=====================================================

watashiwa terebi wo miru toki kohi wo nomimasu.(Ketika saya menonton televisi, saya sedang minum kopi)

sabishii tokimo ureshii toki mo kanojo wa yoku kono ongaku wo kikimasu. (Ketika sedih atau gembira dia selalu mendengarkan musik ini)
watashiwa kekkon sita toki, sobo wa nakimashita.(Ketika saya menikah, nenek menangis)

=======================================================

Watashi wa Indonesia jin desu. (saya orang indonesia)

Dana san no kuruma wa ookii desu(Mobil Tuan Dana besar)

Bromosan wa taihen kirei desu.(Gunung Bromo sangat indah)

Jakarta wa Bogor yori hito ga ooi desu. (Lebih banyak orang di Jakarta dibanding Bogor)

korewa anatano pasocon desuka.(apakah ini komputer anda?)
hai sou desu.(ya,ini komputer saya)
korewa hon desu.( ini buku)

Kadarsah san wa nansai desuka.(Berapa umur Tuan Kadarsah)
27 sai desu.(27 tahun)

ima nanji desuka.(Jam berapa sekarang)

ni ji desu.(jam dua)

Bogor made dono gurai kakarimasuka. (Berapa lama sampai di Bogor)
ni jikan gurai desu.(sekitar 2 jam)

imushyuo waa doko desuka ? ( Dimana kantornya?
Jimushyu wa asoko desu (kantornya ada disana!)

Posted in Bahasa Jepang | 2 Comments »

Bahasa Jepang I

Posted by kadarsah pada Juli 11, 2008

  • Watashi: saya ; watashi-tachi: kami
  • anata:kamu ;anata-gata:kamu semua
  • Indonesia-jin:orang Indonesia ; Indonsia-jin-tachi:orang indonesia
  • Indonesia-jin to kanada-jin : orang Indonesia dan orang kanada
  • Indonesia-jin-tachi ya kanada-jin-tachi: orang Indonesia dan orang kanada
  • Indonesia-jin ka kanada-jin :orang Indonesia atau orang kanada
  • kore:ini ;sore:itu ;are:itu;
  • korera: ini (jamak);sorera: itu (jamak); arera :itu (jamak)
  • Kadarsah-san to Hariyanto-san :Tuan Kadarsah dan Tuan

Bahasa Jepang

Bahasa Indonesia

Anata

Anatagata

Arabia

Are

Arera

Arigatoo

Arigatoo gozaimasu

Asu

biru

Burajiru

Chuugoku

Doo-itashimashite

Doitsu

Doomo

Ei-go

Ejiputo

Enpitsu

Furansu

Guriin

Hai

Igirisu

Lie

Inu

Isu

ka

Konbanwa

Konnichiwa

Kore

Korera

Kyoo

Neko

Nippon=Nihon

Nyuu-jirando

Ohayoo

Ohayoo Gozaimasu

Oosutoraria

Oyasumi

Oyasumi-nasai

Pen

Porutogaru

Roshia

San

Sayoonara

Sore

So-ren

Sore-ra

Supein

Tsukue

Anda (tunggal)

Anda (jamak)

Saudi Arabia

Itu

Itu (jamak)

Terimakasih

Terimakasih ( sopan)

Besok

Gedung

Brazil

China

Terimakasih kembali

Jerman

Terimakasih

Bahasa Inggris

Mesir

Pensil

Perancis

Yunani

Ya

Inggris

Tidak

Anjing

Kursi

Atau

Selamat malam

Hello,selamat siang

Ini

Ini (jamak)

Hari ini

Kucing

Jepang

Selandia Baru

Selamat Pagi

Selamat pagi (sopan)

Australia

Selamat beristirahat

Selamat beristirahat (sopan)

Pena

Portugal

Rusia

Tuan,nyonya

Selamat tinggal

Itu

Uni Soviet

Itu (jamak)

Spanyol

meja

Bilangan:

bangoo=nomor
0 = zero
1 = ichi
2 = ni
3 = san
4 = si / yong
5 = go
6 = roku
7 = sichi / nana
8 = hachi
9 = kyuu
10 = jyuu

11 = jyuuichi
12 = jyuuni
13 = jyuusan

20 = nijyuu
21 = nijyuuichi
22 = nijyuuni

100 = hyaku
101 = hyakuichi

1.000 = sen
10.000 = ichiman
1.000.000 = hyakuman
10.000.000 = sen man
100.000.000 = ichioku

contoh Aplikasi:

ikura and ikutsu
1. Ikura
kono hon wa ikura desuka ( berapa harga buku ini)

hyaku en desu (100 yen)

akai hon wa ikura desuka (Berapa harga buku merah ini)
ni hyaku en desu (200 yen)

2. Ikutsu
kono mikan wa ikura desuka (Berapa harga jeruk ini)
hitotsu ni hyaku en desu (1 buah, 200 yen)

Posted in Bahasa Jepang | Leave a Comment »